Arias
Dúos...
Óperas
Cantatas
Compositores
Switch to English

Papel: Marikh (Soprano)

Compositor: Paliashvili Zakharia

Ópera: Abesalom da Eteri

Arias:

Marikh's Canzonetta