Arias
Dúos...
Óperas
Cantatas
Compositores
Switch to English

Zakharia Paliashvili

Óperas:

Abesalom da Eteri

Arias:

Abesalom's Aria. Abesalom. Abesalom da EteriAbesalom's Arioso. Abesalom. Abesalom da EteriEteri's Aria. Eteri. Abesalom da EteriEteri's Second Aria. Eteri. Abesalom da EteriMarikh's Canzonetta. Marikh. Abesalom da EteriMurman's Aria. Murman. Abesalom da Eteri