Arias
Dúos...
Óperas
Cantatas
Compositores
Switch to English

Papel: Abesalom (Tenor)

Compositor: Paliashvili Zakharia

Ópera: Abesalom da Eteri

Arias:

Abesalom's AriaAbesalom's Arioso