Arias
Dúos...
Óperas
Cantatas
Compositores
Switch to English

Papel: Marke (Bajo)

Compositor: Wagner Richard

Ópera: Tristán e Isolda

Arias:

Tatest du's wirklich?
Tatest du's wirklich?Mir dies Tristan mir (Marke)