Arias
Dúos...
Óperas
Cantatas
Compositores
Switch to English

Papel: Chimène (Soprano)

Compositor: Massenet Jules

Ópera: El Cid

Arias:

Pleurez, pleurez, mes yeux