Arias
Dúos...
Óperas
Cantatas
Compositores
Switch to English

Papel: Giannetto (Tenor)

Compositor: Rossini Gioachino

Ópera: La gazza ladra

Arias:

Vieni fra queste braccia