Arias
Dúos...
Óperas
Cantatas
Compositores
Switch to English

Papel: Fidès (Mezzo)

Compositor: Meyerbeer Giacomo

Ópera: El profeta

Arias:

Ah! Mon fils!Donnez, donnez