Arias
Dúos...
Óperas
Cantatas
Compositores
Switch to English

Papel: Lisinga (Mezzo)

Compositor: Gluck Christoph Willibald

Ópera: Le Cinesi

Arias:

Ferma, crudele