Arias
Dúos...
Óperas
Cantatas
Compositores
Switch to English

Farsangi lakodalom

Compositor: Poldini Ede

Partitura vocal

"Farsangi lakodalom" PDF 22Mb
Voices: 5 sopranos, mezzo-soprano, alto, tenor, 3 baritones, bass + mixed chorus (SATB)
Orchestra